Lastiši

Tkani elastik

Proizvodimo tkani elastik do širine 150mm za potrebe konfekcije i proizvodnju nameštaja.